صنایع سیمان | Cement Industry

صنایع سیمان

این شرکت با آگاهی از پلان کارخانه‌جات سیمان و شناخت کامل از مشخصات فنی گیربکس‌­های محرکه بخش‌­های مختلف کارخانه‌های سیمان، مشکلات و گلوگاه‌های تولید را مورد بررسی دقیق مهندسی قرار داده و با رصد نمودن عملکرد گیربکس‌­ها در بازه‌­های زمانی مشخص، موفق به رفع معایب در بخش تولید گشته است. به همین دلیل، این شرکت توان ساخت و انجام تعمیرات اساسی گیربکس‌­های مورد استفاده در صنایع سیمان کشور را دارا می­‌باشد.

ساختارهای محرکه در بخش‌های مختلف کارخانه تولید سیمان | Drive systems of various departments of a Cement factory

بخش معادن سنگ

Iron Ore mine section

سنگ شکن

Crusher

M1

گیربگس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G1

پرس غلطکی

Roller presses

M2

گیربکس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G2

نوار نقاله

Conveyor belt

M8

گیربکس انتقال مواد

Belt transmission gearbox

G8

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G8

گیربکس حلزونی کاوکس

CAVEX worm gearbox

G8

گیربکس موتورهای چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G8

بخش جابجایی مواد اولیه

Raw Material Handling Department

 آسیاب عمودی

Vertical Mill

M3

گیربگس آسیاب عمودی

Vertical mill gearbox

G3

جداکننده

Separator

M6

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G6

گیربکس موتور چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G6

گیربکس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G6

بالابر

Bucket elevator

M7

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G7

نوار نقاله

Conveyor belt

M8

گیربکس انتقال مواد

Belt transmission gearbox

G8

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G8

گیربکس حلزونی کاوکس

CAVEX worm gearbox

G8

گیربکس موتورهای چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G8

بخش تولید کلینکر

  Clinker production department

 آسیاب عمودی

Vertical Mill

M3

گیربگس آسیاب عمودی

Vertical mill gearbox KMP, KMPS, KMPP

G3

کوره گردان

Rotary kiln

M5

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G5

گیربکس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G5

گیربکس کاهنده

Reduction gearbox (Mill drives)

G5

جداکننده

Separator

M6

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G6

گیربکس موتور چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G6

گیربکس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G6

بالابر

Bucket elevator

M7

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G7

نوار نقاله

Conveyor belt

M8

گیربکس انتقال مواد

Belt transmission gearbox

G8

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G8

گیربکس حلزونی کاوکس

CAVEX worm gearbox

G8

گیربکس موتور چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G8

بخش بسته‌بندی سیمان و ارسال

Cement packing and dispatch department

پرس غلطکی

Roller press

M2

گیربگس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G2

آسیاب لوله‌ای افقی

Tube mill, horizontal

M4

گیربگس تطابق دنده‌ای

Toothed gearing gearbox with split power

G4

گیربگس سیاره‌ای مرکزی

Central planetary gearbox

G4

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G4

گیربکس کاهنده

 Reduction gearbox

G4

جداکننده

Separator

M6

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G6

گیربکس موتور چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G6

گیربکس سیاره‌ای

Planetary gearbox

G6

بالابر

Bucket elevator

M7

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G7

نوار نقاله

Conveyor belt

M8

گیربکس انتقال مواد

Belt transmission gearbox

G8

گیربکس شافت عمودی و موازی

Right angle shaft & parallel shaft gearbox

G8

گیربکس حلزونی کاوکس

CAVEX worm gearbox

G8

گیربکس موتورهای چرخ دندانه‌ای

Geared motor gearbox

G8

Previous slide
Next slide