ابعاد چرخ­‌دنده‌های قابل ساخت | Dimensions of Construction Gears

شرکت همکار گیربکس آسیا با اتکا به چهار دهه تجربه موثر و توانمندی ساخت انواع مختلف چرخ‌دنده توانسته پاسخگوی تمامی نیازهای واحدهای صنعتی با کاربرهای مختلف باشد و دامنه ابعاد چرخ‌دنده‌های قابل ساخت را با توجه به نیازهای صنعتی گسترش دهد. توانمندی این شرکت از نقطه نظر ابعاد چرخ دنده‌های قابل ساخت به شرح ذیل می‌­باشد.

نوع چرخ دنده

مدول

قطر

پهنا      Width

Type of Gears

Module

Diameter mm

Max.

Min.

Max.

Min.

Max / mm

ساده

40

0.5

8000

10

1500

Spur Gears

مارپیچ

40

0.5

8000

10

1500

Helical Gear

جناقی

36

0.5

8000

50

1500

Herringbone Gears

داخلی

30

0.5

3000

50

250

Internal Gears

مخروطی

30

1

2000

50

500

Bevel Gears

حلزونی

40

1

8000

50

1500

Worm Gears

ماردون

30

1

1500

20

6000 در طول

Worm

ماشین آلات تولید چرخ­‌دنده | Gear making machine

نام ماشین‌آلات

ابعاد کارگیر دنده / Size of Girth Gear

Name of Machinery

Max. Face width mm

Outside Diameter mm

Max.

Min.

فرز هاب

1500

8000

10

Gear Hobbing Machine

تراش هزار خار

6000

1000

200

Spline Hobbing Machine

شیپینگ چرخ­‌دنده

250

3000

50

Gear Shaping Machine

تراش چرخ‌دنده جناقی

1500

8000

50

Herringbone Gear Machine

تراش چرخ‌دنده حلزونی

انواع پروفیل‌های کاوکس، گلوبوئیدی و استاندارد

1500

8000

50

Worm Gear Machine

CAVEX, GLOBOID AND STANDARD PROFILES

ماشین تراش چرخ‌دنده مخروطی

500

2000

50

Bevel Gear Machine

ماشین تراش چرخ‌دنده هیپوئیدی

150

400

Hypoid Gear Machine

ماشین  سنگ زنی پروفیل دنده

400

1200

50

Gear Tooth Profile Grinding Machine

ماشین‌های سنگ محور

1500

1200

50

Cylindrical Grinding Machine

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide